Tilžas pagasta jaunietis Kaspars Romanovs startē starptautiskajā konkursā "Mr World 2012"

Balvu Novada Ziņas publicēja par manām gaitām nelielu rakstu 2012. gada 14. novembra avīzes 20. (69.) numurā.