Sanāksim kopā un atbalstīsim Latviju! Latgale apvienojas!

Mans video pieteikums konkursam Mr World 2012
skatāms Youtube.com http://youtu.be/p-KInrZ9l8w