Mr. World 2012

Mani draugi!

Dzīve piespēlējusi vēl vienu iespēju parādīt Latviju labākā gaismā visai plašajai pasaulei.

Tas nozīmē, ka uz divām nedēļām man nāksies pamest dzimto Latgali, lai pārstāvētu Latvijas valsti Mr. World 2012 konkursā Kentā, Lielbritānijā.

Pa to laiku, kamēr es būšu ceļa jūtīs vai jau konkursa norises vietā, Jūs varat mani atbalstīt gan morāli, gan emocionāli apmeklējot Facebook izvietoto Latvijas pārstāvja profilu
http://ej.uz/MrWorldLatvia .

Vienu lietu tomēr vēlētos lūgt: ja ir iespējams, varbūt varat atbalstīt mani arī finansiāli... Man šis atklātības mirklis nenāk viegli, taču, lai arī lauvas tiesu izdevumu tiks segti ar sponsoru palīdzību, ir dažādas ikdienišķas lietas kā transporta izdevumi, biļetes pārbraucieniem, dažādi nepieciešamie pakalpojumi, kas tiek apmaksāti tieši no manas kabatas. Būšu pateicīgs par katru ziedojumu, ar ko Jūs vēlētos man palīdzēt.

To varat ieskaitīt
Biedrība "Retro moto klubs "RŪSA VĒJĀ""
PVN Reģ. nr. 40008197228
AS "SEBbanka" LV87UNLA0050019275998

Apmeklējiet un balsojiet par mani Facebook profilā, tāpat varat apmeklēt manu moto biedrības lapu http://www.rusaveja.lv, kur centīšos ievietot jaunākās ziņas.

Paldies par uzmanību!

P.S. Vai es jau teicu, ka jānobalso par mani? Tas ir svarīgi! :)

P.S.S. Pateicos par krietno atbalstu un palīdzību:
Balvu novada pašvaldībai
Intai Fogelei, Aģentūra "Mis Latvija" sadarbībā ar "Scwarzkopf Professional", http://www.mis.lv
Agritai Grosbartei, http://www.skaistumastudija.lv
Evitai Kapteinei
Anitai Tiltiņai
Evitai Bogdanovai
Inesei Vīksnai
Andrim Ansim Špatam, http://www.spats.lv
Ivaram Loginam
Kāzu tērpu nomai "De Lux"

Kā arī izsaku pateicību informatīvajiem atbalstītājiem:
http://www.balvi24.lv
Vietējā Latgales Avīze, Ingai Kaļvai
http://kasjauns.lv, "Rīgas Viļņi", Ievai Valterei, Intai Mengišai
http://www.rigasatbalss.lv jeb http://ehorigi.lv, Aleksandram Rastopčinam
http://sejas.lv, Santai Sergejevai
http://unastyle.lv
http://www.fotoreinis.lv, Reinim Melioranskim
Ziemeļlatgales laikraksts "Vaduguns", http://www.vaduguns.lv, Irēnai Tušinskai, Edgaram Gabranovam
Jānim Bārzdiņam un Jānim Kļaviņam

Paldies radiem, draugiem, paziņām, zināmiem un nezināmajiem labvēļiem!

Sīkāk par konkursu Mr World 2012 viņu mājas lapā http://www.mrworld.tv/

P.S.S.S. Mans video pieteikums:

Aleksandrs Rastopčins veidoja šo video www.rigasatbalss.lv