Kaspars Romanovs no Balvu novada Tilžas dodas pasaulē latgaļu kareivja tērpā

Publicēts: Vietējā Latgales Avīze, Inga Kaļva, 09.11.2012