Kaspara tērps radies iedvesmojoties no 12. gs. tērpu vizualizācijām

Latviešu dizainera tērps

Kad Agrita mani uzrunāja ar aicinājumu darināt Kasparam stilizēto tautu tērpu, piekritu ilgi nedomājot, jo rokdarbu skolas „Burda” mašīnadīšanas pasniedzēja Mārīte Berķe manī bija nostiprinājusi pārliecību, ka uzadīt var jebko.

Meklējot internetā, kādi ir bijuši latviešu vīriešiem tērpi, atradu 10.-12.g.s. latgaļu kareivja tērpa attēlu, kurš ir publicēts 6.klases vēstures grāmatā, un, vienlaikus raugoties bildē, kur Kaspars sēž uz retro motocikla ar ragainu ķiveri galvā, tērpa vizuālais skats nāca kā zibens no skaidrām debesīm. Šīs divas bildes ļoti labi sasaucās kopā ar Kaspara būtību – viņa vēlmi vecās lietas pārveidot par jaunām, dzīvotspējīgām un noderīgām lietām. Nolēmu, ka tieši šī bilde jāņem par piemēru viņa stilizētā tautu tērpa darināšanai.

Tērpu izvēlējos darināt no dabīgiem materiāliem – kokvilnas un vilnas, Latvijas karoga krāsās.

Adot kreklu un bikses audējrakstā , pielietoju audos un pamatam ļoti līdzīgas krāsas diegus, iedvesmojoties no Burdas skolas organizētajos kursos par latviešu rakstu izmantošanu modernajos apģērbos, kurus pasniedza Latvijas Amatniecības kameras Tekstilnieki ģildes vadītājas un amatu meistares Rudītes Grasbergas dzirdētā, ka visunikālākie raksti latviešiem ir baltie darbi – it kā nav, bet IR – no tālienes neredz, bet tuvumā atklājas raksta burvība.

Tātad, pienākot tuvumā, mums uz Kaspara krekla atklājas – Pasaules koks. Šis raksts ir ņemts no V.Celma grāmatas „Latvju raksts un zīmes”, kur autors par šo rakstu saka, ka Koks pielīdzinās cilvēkam, un cilvēks – kokam, veidojas vienota Pasaules redzējuma- Dabas un Cilvēka saistības un atkarības zīme.

Šo zīmi izvēlējos, jo manā izpratnē tā simbolizē visu plašo Pasauli, kura ir jāaptver mūsu Misteram un ne tikai viņam, arī komandai, kura strādā kopā ar viņu. Pasniedzēji, stilisti, treneri, dizaineri – katrs atrodas tālu no Kaspara un viens no otra, bet visiem ir kopā ir jāpaveic visi sagatavošanas darbi, lai Misters var braukt pārstāvēt Latviju Pasaulē.

Vēl izvēlējos izmantot zīmi, kuru sauc par Astoņnīti, par kuru V.Celms savā grāmatā raksta, ka tā ir Baltu Visuma modelis. Tā ir laika zīme, kurā pagātne un nākotne satiekas veidojot mūžīgo tagadni.

Šai zīmē var saskatīt citas zīmes, kuras veido Astoņnīti, kā Zalkti, kurš simbolizē gudrību, dzīvību, seksualitāti, kā arī Saules zīmi, kuru saistām ar harmoniju, veselīgumu un aizsardzību. Lai gan Saules zīmi vairāk izmanto sievietes, tomēr šajā gadījumā saules kvadrātainā forma šķiet piemērojama vīriešiem.

Lai mūsu tautas zīmes sargā, dod enerģiju un labus panākumus Kasparam!

Tērpa autore Evita Kapteine, palīdzīgu roku tērpa darināšanā sniedza Anita Tiltiņa; rotas aizlienēja novadpētnieks Ivars Logins.

Par Evitu Kapteini

Reiz dzīvoja trīs māsas – labsirdīgas rokdarbnieces, vārdā Paulīna, Anzelma un Antoņina. Paulīna bija mērķtiecīgā audēja, Anzelma - daiļamata meistare tautu tērpu darināšanā, bet Antoņina bija vispusīga adītāja, tamborētāja un izšuvēja. Visām kopā viņām bija piecas mazmeitas, bet tikai viena no mazmeitām - Evita bija mantojusi izteikti lielu interesi par rokdarbiem.

Jau skolas laikos meitene katru mīļu brīdi pavadīja ar kādu rokdarbu rokā. Viņa sapņoja apgūt mašīnadīšanu. Bet dzīve iegrozījās citādāk, bija dažādi darbi tirdzniecībā, izveidojās ģimene. Laiks ritēja, piepildīts ikdienas darbiem un steigas. Tomēr Evita, savas ģimenes atbalstīta, mācēja izbrīvēt laiku savā ikdienā mīļajai nodarbei – rokdarbiem, tik prasmīgi, ka apguva Burdas skolā mašīnadīšnas pirmo un otro profesionālo līmeni. Varētu teikt, ka sapnis ir piepildīts, tomēr nē. Sapnis tikai tagad izpleta spārnus kā putns, gatavodamies augstam un ilgam lidojumam...

Evita sapņoja ap sevi pulcināt līdzīgi domājošus, kas sekotu tai tālajā, radošajā ceļā un arī tādus, kas paliktu nostāk, lai varētu noraudzīties, priecāties un lietot rokdarbnieču skaistos rokdarbus.

Domāts darīts, tika izveidots individuālais ražošanas uzņēmums „ZELTA DIEGI” un Balvos, Partizānu ielā 14, 2.stāvā, atvērta uzņēmuma adījumu studija, kurā klientiem piedāvā adījumus pēc individuālā pasūtījuma no interesantiem dziju sastāviem kā piem., merīnvilna ar zīdu, merīnvilna ar kokvilnu, viskoze ar elastānu, merīnvilna ar elastānu. Nākotnē tiek plānots piedāvāt studijā iegādāties jau gatavus izstrādājumus.

Uzņēmuma studijai kaimiņos mitinās rokdarbnieces - individuālā darba veicējas, kuras piedāvā pērļu rotas, apsveikumus, apgleznotas glāzes, kāzu un citu svētku noformējumus, kā arī dažādus citus rokdarbus.

Nākotnē Balvos, sadarbojoties rokdarbniecēm, tiks izveidots rokdarbu centrs, kurā tiks apkopoti rokdarbi, dažādu tehniku izpildījumā.

Kaspars' costume made by latvian designer

Kaspars Romanovs - participant from Latvia in to the Mr. WORLD 2012 - has one of Evita's Kapteine's copyrighted costumes by handmade. Design inspiration for this costume is made on the basis from solders costume in Latgale in 12th Century.

It's knitted from natural materials - cotton and wool - in the national colors of Latvian flag. Shirt and trousers are made in weaver article as the white work, where this special fabric pattern is impossible to see from the distance, but in closer look - it discovers full magic of pattern's beauty.

If we pay more attention to this shirt, there is tree of the world. Pattern of this tree - in the philosophical way - means tree convergence to human and human's convergence to the tree. Tree - on the shirt - has roots, branches, trunk and the top, which ones are connecting underworld with earth and heaven. The same way, as a human hasn't only flesh, but also soul and spirit inside. Sign of the tree symbolises people union in the world and nature.

Cap, cloak, shirt sleeves are decorated with the latvian sign "Astoņnītis". This is the sign of the time, where past and future are becoming in eternal present. Without past is no present and without present is no future. In the sign "Astoņnītis" are two more signs inside - "Grass snake" or in latvian language "Zalktis", what symbolises wisdom, life, sexuality and an another sign "Sun" - it means harmony, health and protection.

Costume's author is Evita Kapteine, Anita Tiltiņa had helpfull hand during process; accesories are lent by historian Ivars Logins.

Foto: Aleksandrs Rastopčins
Foto: Reinis Melioranskis
Foto: Reinis Melioranskis
Foto: Modris Teilāns
Foto: Modris Teilāns
Foto: Modris Teilāns
Foto: Agrita Grosbarte
Foto: Agrita Grosbarte